Éditeur responsable

ASBL l'Envol des frontières

Nathalie Debusschere

Hébergeur

OVH

2 rue Kellermann

59100 Roubaix - France

Design et développement du site

Amélie Dumont

NL

De VZW L’Envol des frontières is een nieuwe culturele structuur met als thema de migratie in België en Europa. Onze ambitie is om rond dit onderwerp een culturele uitwisseling tussen burgers te bewerkstelligen, in een open en tolerante sfeer. We stellen als doel voorop een permanente ruimte te creëren van informatie-uitwisseling en expressie, gewijd aan de migratiethematiek in Brussel, het hart van Europa. Om deze doelen te bereiken, wil de vereniging onder andere samenwerken met scholen, andere bestaande organisaties en onderzoekers. Deze VZW richt zich vooral op burgers die zich interesseren in de migratiekwestie, en op migranten.

EN

L’Envol des frontières is a new cultural organization that deals with the subject of migration in Belgium and Europe. Our goal is to promote cultural exchanges about migration between citizens, in a spirit of openness and tolerance. Our aim is to open a permanent space for information and expression dedicated to the theme of migration, in Brussels, at the very heart of Europe. In order to achieve these objectives, the organization intends to collaborate with schools, other associations, and researchers. The primary reach of this organization is to citizens who are interested in migration issues, and to migrants.

L’ASBL L’Envol des frontières a pour objectif d’ouvrir à Bruxelles un espace culturel et associatif dédié au thème des migrations humaines et d’offrir aux citoyens et citoyennes un nouveau regard sur le sujet.

Un musée,
une salle de spectacle et un espace de convivialité

Un cluster associatif avec bureaux et salles de réunion

Un centre de documentation